• Kraków
  • Projektowanie chodników

Biuro projektowo drogowe

Do zadań inwestora należy nie tylko sfinansowanie budowy obiektu budowlanego. Powinien on pamiętać, że o atrakcyjności danej inwestycji świadczyć będzie też otoczenie budynku ? a więc znajdujący się w pobliżu chodnik czy droga. Nasza firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem tego typu infrastruktury. Wykonujemy projekty zjazdu, chodnika oraz budowlaną dokumentację techniczną planowanych inwestycji drogowych i parkingów. Każdy projekt chodnika przygotowywany jest w zgodzie z obecnymi normami i przepisami prawnymi. W razie potrzeby występujemy do odpowiednich urzędów po decyzję na wycinkę zieleni kolidującej z projektowanym przejściem. Nasze biuro projektowe drogowe przygotowuje również plany budowy lub modernizacji dróg. Projekt drogowy uwzględnia też organizację ruchu na czas budowy, a także realizację oznakowania docelowego. Jako biuro projektów drogowych, świadczymy usługi najwyższej jakości ? dbamy o to, aby każdy projekt drogi spełniał oczekiwania inwestora.